Personeelsmutaties:

Hier kunnen per nieuwe medewerker alle persoons- en dienstverbandgegevens worden ingevuld.

 

Loon- en urenmutaties en de datum uitdiensttreding kunt u online doorgeven via Loonmutaties.

Werknemersgegevens:

Aanhef
*Voorletter(s) en Naam
*Adres
*Postcode en woonplaats
Salarisspecificaties naar werknemer mailen
Indien ja, e-mailadres
*Geboortedatum
*BSN (BurgerServiceNummer)

9-cijferig

Burgerlijke staat
Nationaliteit
Uploaden ID-bewijs

(max. 5 Mb)

(paspoort of ID-kaart)

IBAN bankrekeningnummer

Dienstverbandgegevens:

Fulltime dienstverband

-urige werkweek

Soort dienstverband
Indien stagiair(e)
*Startdatum
Einddatum
Duur contract
*Functienaam medewerker
Urengarantie
Min-Max contract: Minimum aantal uren

per week

Maximum aantal uren

per week

Werkschema: maandag

(0.25 is een kwartier)

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Bruto basis salaris

*Bruto basis salaris is per

 
 
 
 
 

Bruto basis salaris geldt
Salarisschaal en trede
Vakantiegeld percentage

procent

Opgebouwd vakantiegeld
CAO van toepassing
Indien ja, CAO-naam
CAO-functiecode medewerker
Pensioenregeling van toepassing
Indien ja, naam pensioenfonds
*Loonheffingskorting toepassen

   /  

Netto bedrag reiskostenvergoeding

,

Reiskostenvergoeding per
Vergoeding basis zorgverzekering

,

bruto per salaristijdvak

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

,

bruto per salaristijdvak

Fiscale bijtelling auto van de zaak?

 (bij Nee -> ga verder bij Toelichting)

Ingangsdatum bijtelling auto v/d zaak?
Einddatum bijtelling auto v/d zaak?
Cataloguswaarde auto van de zaak

,

(inclusief BPM en BTW)

Percentage fiscale bijtelling

%

Eigen bijdrage auto van de zaak

(in te houden per salarisperiode)

Merk, type en kenteken auto van de zaak

Toelichting:

Opmerkingen en aanvullende gegevens

Bedrijfsgegevens:

*Bedrijfsnaam
Aanhef contactpersoon
*Voorletter(s) en Naam contactpersoon
*Telefoonnummer contactpersoon
*E-mailadres contactpersoon
* Verplicht