Deze website gebruikt functionele cookiesOkay!

Loon- & Urenmutaties Payroll:

U kunt hier per (aangemelde) payroll-medewerker de gewerkte uren (en eventueel de uitdiensttredingsdatum) doorgeven.


Nieuwe payrollmedewerkers kunnen online worden aangemeld via Aanmelden Medewerker

Bedrijfsgegevens inlener/opdrachtgever:

*Bedrijfsnaam

Werknemersgegevens:

*Voorletter(s) en Naam
Geboortedatum

Urenmutaties:

*Loontijdvak
Aantal opgenomen vakantieuren

vakantieuren

Aantal ONbetaalde verlofuren

onbetaalde verlofuren

*Totaal aantal werkdagen in in dit loontijdvak

werkdagen

*Totaal aantal gewerkte uren in dit loontijdvak

gewerkte uren (inclusief onderstaande toeslaguren)

Toeslaguren (indien van toepassingen):

Omschrijving 1e soort toeslaguren
toeslag

% van het bruto uurloon

aantal uren

uren (van bovengenoemd totaal aantal gewerkte uren)


Omschrijving 2e soort toeslaguren
toeslag

% van het bruto uurloon

aantal uren

uren (van bovengenoemd totaal aantal gewerkte uren)


Omschrijving 3e soort toeslaguren
toeslag

% van het bruto uurloon

aantal uren

uren (van bovengenoemd totaal aantal gewerkte uren)

Datum uitdiensttreding (indien van toepassing):

Uitdiensttreding per

Toelichting

Aanvullende informatie

   
* Verplicht