Deze website gebruikt functionele cookiesOkay!

Ziekmelding en Herstelmelding:

Ziekmelding:

In geval van arbeidsongeschiktheid, kunt u zich bij ons hier direct online ziek melden.

Daarnaast dient u de opdrachtgever z.s.m. in kennis te stellen van uw arbeidsongeschiktheid.


Herstelmelding: 

In alle gevallen dient u zich z.s.m. hersteld te melden bij uw opdrachtgever, zodat u uw werkzaamheden kunt hervatten.

Let op: Indien u een Arbeidsovereenkomst voor de duur van de terbeschikkingstelling heeft (zie bovenaan de eerste pagina van uw laatste arbeidsovereenkomst), dient u zich daarnaast ook zo spoedig mogelijk met uw Digid hersteld te melden bij de Uwv via: Uwv Betermelder

Belangrijk:De Uwv dient uw betermelding binnen 24 uur nadat u hersteld bent te hebben ontvangen.

Bij een te late betermelding kan uw ziektegelduitkering verlaagd worden.


Indien u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur heeft, hoeft u zich alleen hersteld te melden bij de opdrachtgever en niet bij de Uwv.


Als u geen toegang heeft tot internet of als de betermelder niet werkt, kunt u zich (met uw Sofinummer/BSN) bij de Uwv telefonisch beter melden via telefoonnummer 0900-9294.