Deze website gebruikt functionele cookiesOkay!

Aanmelden Zzp-opdracht:

Gegevens Zzp-er / Freelancer / Opdrachtnemer:

*Voorletter(s) en Achternaam
*Bedrijfsnaam
*E-mailadres

Gegevens Opdrachtgever:

*Bedrijfsnaam
*T.a.v. Afdeling en/of contactpersoon
*E-mailadres tbv facturatie
*Adres
*Postcode en plaats
Land
KvK-nummer

(indien bekend)

Gegevens Opdracht:

Startdatum werkzaamheden
Einddatum (indien bekend)
Functienaam werkzaamheden
Factuurperiode
*Uurtarief

,

(exclusief btw)

Uurtarief is
BTW-tarief werkzaamheden
Projectnaam of -nummer

(tbv vermelding op factuur)

Betalingstermijn opdrachtgever

dagen netto na factuurdatum


Toelichting
* Verplicht