Deze website gebruikt functionele cookiesOkay!

Arbeidsconflict

Indien de samenwerking tussen werkgever en werknemer niet (meer) naar wens verloopt, kan dit voor beide partijen verstrekkende gevolgen hebben.

Het kan resulteren in een verstoorde arbeidsrelatie, verhoogd ziekteverzuim, lagere productiviteit en ontslag. Het tijdig signaleren en voldoende onderkennen van het (aanstaande) probleem is essentieel voor de slagingskans van herstel naar een werkbare situatie of een uitdiensttreding zonder onnodige schade. Ken uw rechten (en plichten), inventariseer de mogelijke scenario's en kies de voor u meest geschikte route en handelswijze. Ook indien een arbeidsconflict tot ontslag zal leiden, is een goed juridisch onderbouwd dossier van belang.
Anderszijds wordt de optie van een vaststellingsovereenkomst nog wel eens vergeten.

Deze biedt vaak een snellere en voordeliger oplossing.

Vaststellingsovereenkomst

Wij kunnen u op het gebied van arbeidsrecht tevens van dienst zijn met betrekking tot:
• Uitzendrecht
• Oproepcontract (nul-uren-contract)
• Ontslag
• Arbeidsovereenkomsten
• Proeftijdbeding
• Relatiebeding
• Concurrentiebeding
• Geheimhoudingsbeding
• Tussentijdse opzegging en beëindiging
• Cessie
• Wet Flexibiliteit & Zekerheid (Flexwet)
• Loondoorbetalingsverplichting

Stel hier vrijblijvend uw vraag en/of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.


Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via:
telefoon: 035-2600260 | online contactformulier | e-mail: info@axeau.nl

Hilversum | Amsterdam | Amersfoort | Utrecht | Almere